Leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås presenterte landbruket på Ringerike og organisasjonssjef i Viken Skog Olav Bjella orienterte om skogbruket og tømmerbehandling. Det var interesserte tilhørere og nyttig dialog om landbrukets muligheter og interesser i kommunal sammenheng.  

Ordfører, rådmann m.fl. orienterte om reguleringsplaner, boligbygging, eventuelle utbyggingsområder rundt Hønefoss. Samt fortetting av boliger i sentrum.  Utbygging av E7 og jernbanen ble også et tema fordi næringsinteressene for landbruket ved utbygging av vei og bane kunne vært bedre ivaretatt.  Det er blitt vanskelig og erstatte landbruksområder, da store områder er blitt fredet. I sluttkommentarene  etter møte var det enighet om at i samarbeid mellom landbruket og det kommunalansatte/politikere er viktig og at dette må vi fortsette med.