God dialog

For å bli kjent med hverandre ble det en kort presentasjonsrunde. Margit Fausko er førstekandidat på MDG`s stortingsvalgliste i Buskerud og er vokst opp på gård med melkeproduksjon i Hemsedal og har et stort hjerte for seterkulturen. Fra Buskerud Bondelag møtte fylkesleder Håkon Haug Laa, nestleder Bernt Gran og organisasjonssjef Wenche Henriksen Redzepi.

-Jeg er opptatt av landbruket og er veldig glad for å treffe dere i næringa, sa Fausko.

Jordvern, støling, bondeøkonomi

I løpet av møtet var vi innom mange temaer og MDG og Bondelaget har blant annet felles interesser med hensyn til jordvern. – Jordvern er svært viktig for oss, det er utrolig viktig å verne om matjorda vår fastslo Fausko. Fylkesleder Haug Laa utfordret Fausko til å fortelle hva MDG vil med landbrukspolitikken. – Vi vil ha landbruk over hele landet, å hegne om stølskulturen er også viktig for oss, og vi vil øke sjølforsyningsgraden til 60% innen 2030, sa Fausko. Hun la også til at MDG vil opprettholde både odelsloven og konsesjonsloven.

Landbrukets klimaplan og bærekraft

Fylkesleder Haug Laa orienterte om Bondelagets klimaplan. – Næringa inngikk en klima-avtale med Staten, og en videreføring av dette er landbrukets klimaplan som skal bidra til å sette tiltakene ut i livet og tok fram klimakalkulatoren som et eksempel. Vi trenger økonomiske incentiver for å sette tiltakene ut i livet, sa Haug Laa og fikk forståelse for dette fra Fausko.

Buskerud Bondelag og Buskerud MDG uttrykte stor enighet om at det er viktig også å bruke bærekraftbegrepet og at bærekraft og klima må være en del av den samme debatten.

-Vis er fram til videre dialog, avsluttet Haug Laa og Gran.