Alle industrialiserte land har en eller annen form for regulering av matproduksjon og matforsyning. Hensikten er den samme som i Norge; man skal ivareta interessene til forbrukere og bønder gjennom å stabilisere produksjonen og forsyningen av matvarer. Dagens markedsordningene sikrer et variert landbruk over hele landet, markedsbalanse og stabil avsetning i matproduksjonen. Forbrukerne sikres matvarer til stabile priser. Norske myndigheter har altså en ordning basert på et forpliktende offentlig-privat samarbeid. Denne ordningen har vært evaluert de siste årene. Eli Reistad, vil snakke om hvilke resultater de kom frem til, og hva det eventuelt kan få for konsekvenser for bøndene og samfunnet forøvrig.

Johan Kopland har lang erfaring fra ammekyrproduksjon og har vært innom de fleste utfordringer i produksjonenformen. Han er en engsasjert og entusiastisk produsent som gjerne vil dele sine erfaringer med andre.