- Vi har 600 da eid areal og her produseres det gulrøtter til industri, poteter og såkorn. Det er også ammekuer på gården, sier Nina.

Basberg har studert agronomi på Blæstad, Høyskolen Innlandet og siden 2016 har hun jobbet fulltid på gården hjemme.

I styret til Buskerud Bondelag følger hun fagfeltene naturbruksutdanning og økologisk landbruk. Basberg er også Buskerud Bondelag sin representant i styret til Buskerud Bygdeungdomslag.

 

Nina Basberg ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul!