Svin og korn som produksjon

Torsdag 08. september var fylkesleder og organisasjonssjefen på tur og besøkte svinebonde og lokallagsleder i Nedre Eiker, Knut Olav Stryken. – Det er veldig lenge siden jeg har vært i et grisefjøs, sier fylkesleder Håkon Haug Laa når vi skal inn i fjøset og påpeker at det er veldig nyttig å møte medlemmene og ulike produksjoner i Buskerud.

Før vi tar turen til fjøsen tar vi en prat over spisestuebordet, på bordet står det også plommer fra trærne rett utenfor vinduet. – Huset er fra 1817, gården er slektsgård på kona Anette sin side og vi driver med både svin og korn, sier Stryken. De har 300 daa som gården eier og i tillegg leier de 300 daa fra naboer – de dyrker korn på 600 daa til sammen. I tillegg har de 1200 daa skog. Anette og Knut Olav tok over gården i 2004  og bygde grisefjøs og startet med gris i 2009.

Knut Olav tar godt imot oss og vi blir budt på både kaffe, bakst og plommer fra plommetrærne rett utenfor studedøra.

Svineproduksjon i satellitt

-Vi driver svineproduksjon i satellitt og hver 8. uke mottar vi 53 purker som til sammen får ca 750 smågris og disse selger vi som livdyr, sier Anette og Knut Olav. Purkene kommer 3 uker før fødsel og smågrisene dier purkene 5 uker etter fødsel før de avvendes og fores videre i 5 uker før de selges som livdyr til slaktegrisprodusenter. De kan fortelle at det er 14 satelitter i purkeringen.

Knut Olav og Anette skryter av avlsarbeidet som er gjort på svin.

Godt avlsarbeid

Det er gjort veldig mye godt avlsarbeid på svin i Norge gjennom Norsvin. De grisene vi har nå er på morsiden en kryssning av norsk landsvin og yorkshire og farrasen er Duroc – De norske purkene har svært gode moregenskaper,helse og er veldig foreffektive, sier Stryken og legger til at grisen er et utpreget flokkdyr med samme døgnrytme som oss. 

-Det er en utfordring at mange grisehus nå begynner å bli gamle og er modne utskifting, jeg er bekymret for kostnadene ved å erstatte de gamle fjøsene med nye bygg, avslutter Stryken.

Stolt svinebonde