Felleskjøpet Gol 5.februar kl.11.00-14.00

Innledning ved Astri Ham fra Mattilsynet avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres og Ole Anders Hodnungseth fra Buskerud Bondelag.

 

Fossesholm Herregård, Vestfossen 7.februar kl.19.00-22.00

Innledning ved Erik Sørlie og Ellen Gulbrandsen fra Mattilsynet avdeling Søndre Buskerud og Per Olav Krekling fra Buskerud Bondelag.

 

Tema på begge møtene:

Roller og ansvar sett fra bonden og Mattilsynet sitt ståsted.

Samfunnsoppdragene våre, bonden og Mattilsynet.

Veiledning eller rådgivning – forventninger.

Dyrevelferd – hvilken framgangsmåte bruker mattilsynet for å bedømme dyrevelferden i et dyrehold.

Hva forventer vi av hverandre?

Hvordan kalibrere næringa og myndigheter?