Magne Øynebråten gjenvalgt som leder i Gol Bondelag

Gol Bondelag holdt sitt årsmøte på Solstad, og her var Ole Anders Hodnungseth fra fylkesstyret med. Årsmøte brukte en del av tida til å planlegge for aktiviteter framover, og de skal blant annet gjenta den store suksessen med bondepub for hele Hallingdal. Ole Anders Hodnungseth var med fra fylkesstyret og orienterte om aktuelle saker. Laget har bra med penger og de planlegger et arrangement noe for nye/unge bønder.

Roxana Stangebye forsetter som leder i Sigdal og Eggedal

Veldig bra aktivitet i laget siste arbeidsår. God stemning på årsmøte som ble avholdt på Prestfoss kafé. Trond Harald Thorrud fra styret orienterte om aktuelle saker.

Lars Fredrik Stuve gjenvalgt som leder i Norderhov Sogneselskap

Lars Fredrik Stuve gjenvalgt som leder. Orientert om utviklingen på Vestern Gård om blant annet andelslandbruk. Lokallagsleder gjennomgikk årsmelding, og laget kunne se tilbake på et år med mye aktivitet. Avholdt på Klækken, med middag.

Per Hafnor fortsetter som leder i Hole Landbrukslag

Per fortsetter som leder. Nils Moesødegård gikk ut av styret etter 4 år. Interessant foredrag om vikingskipet Harald Hardråde. Bernt orienterte fra fylkesstyret, fokuserte på viktigheten av Hole som kornkommune og historien med kornlagring. Vikingkonge bygger landet på grøderik jord. Avholdt på Gjesvold.

Vidar Kolbjørnsgard gjevnalgt i Ål Bondelag.

Ål. Vidar gjenvalgt.  Torgeir Jorde er ny bonde fra Opheim og ny i lokallagsstyret, ny inn i styret er også  Martin Skjauff. Årsmøte ble avholdt på Torpomoen . Det var godt oppmøte og laget kunne vise til god aktivitet. Fylkesleder Håkon Haug Laa var også til stede og orienterte om aktuelle saker fra Buskerud Bondelag. -Vi hadde det så trivelig på årsmøte at jeg glemt å ta bilde, var kommentaren til fylkesleder da org.sjef spurte om bilde etter årsmøte. Det tyder vel på at det var et vellykket årsmøte.

Per Olav Krekling gjør comeback i Øvre Eiker

Årsmøtet til Øvre Eiker ble avviklet 31. oktober med 33 engasjerte medlemmer som møtte.. Harald Vego ble takket av etter tre år som leder i et av Buskeruds aller mest aktive lokallag. Per Olav Krekling gjør nå comeback som lokallagsleder. Og årsmøtet bar preg av store ambisjoner og høyt aktivitetsnivå for det kommende året. Sist Krekling var lokallagsleder endte det med «Årets lokallag» i hele Norge. 

Årsmøtet hadde også innslag fra nestleder i Norges Bondelag, Egil Chr. Hoen, som greide ut om den senere tids polemikk i landbruket. Mye tid ble viet til blant annet Grytten-utvalget, og det var en engasjert forsamling som stilte mange relevante og gode spørsmål. Nestleder i Buskerud Bondelag, Bernt Gran, holdt også et innlegg om fylkeslagets arbeid, der han blant annet fokuserte på de store jordvernutfordringene Øvre Eiker står overfor.