Hol Bondelag hadde årsmøte 25.10. og her ble Ole Øvrejorde gjenvalgt som leder. Hol hadde besøke av nestleder i styret i Buskerud Bondelag som orienterte om aktuelle saker.

Flesberg og Rollag  Bondelag hadde årsmøte på Veggli Vertshus 25.10. Her ble Arne Garås gjenvalgt som leder. Årsmøtet hadde besøk av Ole Hans Unelsrød fra styret i Buskerud Bondelag som orienterte om aktuelle saker.

Fra årsmøte i Flesberg Bondelag.

Hemsedal Bondelag hadde årsmøte 26.10. Oalv Huso ble gjenvalgt som leder og  Øyvind Torset kom inn som ny i styret. Øvrige styremedlemmer er Torstein Tuv, Nils Erik Finset og Geir Hagen. Ole Anders Hodnugseth fra styret i Buskerud Bondelaget deltok på årsmøtet og orienterte om aktuelle saker. Hodnungseth rapporterte om et trivelig årsmøte hvor småmat sto på menyen etter at årsmøtet var avholdt.

Styret i Hemsedal Bondelag

Lier Bondelag hadde også årsmøte 26.10.  og her ble hele styret gjenvalg. Ved gjennomgang av årsmeldingen kunne laget se tilbake på et svært aktivt år. Årsmøte hadde besøk av Steffen Green fra styret i Buskerud Bondelag som orienterte om aktuelle saker. Årsmøtet hadde også besøk av Ståle Håvaldsen Johnsen fra Kimerud gård hvor de blant annet destillerer gin.

Øvre Eiker hadde årsmøte 26.10, her ble Per Olav Krekling gjenvalgt som leder og ny inn i styret er Lina Bjørk Sørby. Sistnevnte sitter også i styret Buskerud Bondelag og orienterte årsmøte om aktuelle saker. Øvre Eiker ble kåret til åretes bondelag på årsmøte i Norges Bondelag og benyttet selvfølgelig anledningen til å feire seg selv. Årsmeldingen viset at laget har hatt et svært aktivt år.

Sandsvær landbrukslag hadde også sitt årsmøte 26.10. Her ble Henning Aannestad Pedersen gjenvalgt som leder. Laget hadde besøk av fylkesleder Egil Chr. Hoen som orienterte om aktuelle saker.

På Norderhov Sogneselskap sitt årsmøte 27.10. ble Harald Fagerås gjenvalgt som leder. Årsmøtet hadde besøk av Steffen Green fra styret i Buskerud Bondelag, Green orienterte om aktuelle saker. Norderhov kunne se tilbake på et år med mange aktiviteter for medlemmene.

Røyken Bondelag avholdt sitt årsmøte 31.10., her ble Toril Kure gjenvalgt som leder, med seg  styret har hun Lars Petter Kvernum, Ole Martin Rud, Kristin Transet, Oliver Gjersøen og Hans Petter Transeth. Ole Hans Unelsrød fra styret i Buskerud Bondelag orienterte om aktuelle saker. Laget har lagt bak seg et aktivt år med sosiale sammenkomster, arbeid med nabolag for å forberede kommunesammenslåing og opprettelse av lokalt matnettverk.

Styret i Røyken Bondelag

Under Ål sitt årsmøte ble Vidar Kolbjørnsgard gjenvalgt som leder, det samme ble restene av styret. Håkon Haug Laa fra styret i Buskerud Bondelag orienterte om aktuelle saker. Ordfører Solveig Vestenfor var også invitert til møtet, ordføreren innledet om landbruk og kommuneøkonomi.

Ordfører orientere på Ål Bondelag sitt årsmøte.

God mat hører også hjemme på årsmøtet