Gratulerer med nominasjonen som stortingskandidat for Buskerud!

Buskerud Bondelag er landbrukets største fagorganisasjon i Buskerud. Vi representerer ca. 3800 medlemmer. Våre medlemmer eier det meste av arealene og forvalter store deler av naturressursene i fylket. 

Verden står overfor store utfordringer med blant annet klimaendringer, mattrygghet og befolkningsvekst. I landbruket har vi stor kompetanse på naturens muligheter og begrensninger. Vi vil gjerne representere løsningene og mulighetene. Vi er beredt til å bidra i det grønne skiftet, levere trygg og god mat, etablere mer fornybar energi, binde karbon og forvalte våre felles naturverdier til det beste for både dagens og fremtidens samfunn. 

Buskerud Bondelag ønsker dialog med dere, og vi vil gjerne opprette arenaer og rutiner for et nært og godt samarbeid. Vi bidrar gjerne med saksopplysninger, faktagrunnlag og annet som kan være nyttig for dere frem mot valget. Vi ønsker et best mulig samarbeid med våre stortingsrepresentanter og håper vi kan være en god partner for politikkutvikling og forvaltning av våre felles ressurser.

Lykke til med valgkampen.