Nyttig med møte med partiene

Lokallagsleder Albert Hess orienterte om eget gårdsbruk og kunne fortelle at gården er på 120 da totalt med 50 da fulldyrket og at de driver med sau. Lokallagsleder i Nedre Eiker orienterte også om sin smågrisproduksjon og at de i tillegg driver med kornproduksjon og skog.  Organisasjonssjefen i Buskerud Bondelag, Wenche H. Redzepi, deltok også på møtet

Fra MDG møtte Herman Ekle Lund som er leder av programkomiteen for nye Drammen MDG og Ståle Sørensen som sitter i formannskapet i Drammen og også i hovedutvalget for samferdsel i Buskerud Fylkeskommune som begge ønsket å få innspill fra næring om hva som er viktig for oss.

-Det er svært nyttig at politikerne tar seg tid til å møte oss, sier Styken og Hess. Ekle Lund og Sørensen

Jordvern og arealpolitikk

Vi var innom mange temaer, men viet absolutt mesteparten av tida til jordvern og arealpolitikk og både Stryken og Hess dro fram eksempler fra nærområdet hvor matjorda er truet. – I et så sentralt område kommer matjorda under press fra mange kanter, å bevare matjorda er avgjørende for framtida matproduksjon, fastslo de to deltakerne.

Sørensen og Ekle Lund kunne kvittere med at MDG er opptatt av jordvern, og de tar med seg dette i det videre arbeidet med lokalvalgprogrammet for nye Drammen.