Styremedlemmer i Norges Bondelag Egil Chr. Hoen og Inger Johanne Brandsrud innledet om aktuelle saker i Bondelaget.

Bilde: Egil Chr. Hoen


Sigrun Pettersborg, assisterende næringspolitisk sjef i Bondelaget, informerte om «Inntektsutvalget for jordbruket». 

Bilde: Sigrun Pettersborg

 

På ettermiddagen fikk ledermøtet omvisning av Bernt Gran i det lokale brenneriet «Gran Spiritus» på Ringerike.

Bilde: Bernt Gran

 

Under middagen ble Eldor Bjerke takket av som pensjonist etter mer enn 35 år i Bondelaget.

Bilde: Ole-Andreas Lilloe-Olsen takker Eldor Bjerke.


På fredag var det satt av tid til lokallagsarbeid og lokallagene ble delt inn i grupper.

Kristin Hoff fra Norges Landbrukssamvirke gjestet ledermøtet og innledet om Samvirke- bondens garantist for å få levert varene?

Bilde: Kristin Hoff