Oplandske Biokull ble startet av gårdbrukere og skogeiere i 2006. Glommen Mjøsen Skog, Hedalm og Eidsiva Bioenergi er også med på eiersiden. Biokullet som produseres har oppnådd den høyeste sertifiseringen og biokullet kan brukes til dyrefôr. Biokull kan også spres direkte på jordet og det kan bidra til å bedre jordstrukturen, bedre betingelsene for mikroorganismene i jorda, gjøre jorda mer tørkesterk og lagre mer CO2 i jorda.

Flis før det blir til biokull.

 

Pyrolyseovnen til venstre.

Ferdig biokull fylles i sekker.