18:30 – 20:00     Frihet, trygghet eller ja takk begge deler?

                           Lars Petter Bartnes og Christian Anton Smedshaug innleder om

                           * Hva vi kan vente oss av ei ny liberalistisk jordbruksmelding

                           * Hvordan vi kan møte argumentasjonen

                           * Hva som fra deres ståsted er viktig å få nedfelt i ei ny jordbruksmelding

Spørsmål og diskusjon

20:00 – 20:30     Kaffepause med enkel servering

20:30 – 21:30     Hvordan sette mat- og landbrukspolitikk på dagsorden i valget 2017?

Eva Nordlund utfordrer og samtaler med Lars Petter Bartnes og Christian Anton Smedshaug

Spørsmål og diskusjon

21:30                 Avslutning og vel hjem