I dag gjelder det for landbruksvikarer, andre ansatte og for bønder som utfører arbeid for andre. Vi i brannvesenet er interessert i å hjelpe landbruket i regionen vår med å få dette på plass.

Foreløpig er det ledig plass på følgende kurs våren 2016:

Onsdag 16.03.

Tirsdag 12.04.

Onsdag 22.05.

Onsdag 15.06.

Alle kursene holdes på Hønefoss brannstasjon fra 08:00 til 15:00. Pris: 750,- som inkluderer alt kursmateriell og formiddagsmat.

Vi minner også om at brannvesenet gjerne deltar med innlegg på sikkerhetsdager og HMS-kurs. Vi dekker emnene brann, ulykkesforebygging, utarbeidelse av sikkerhetsdokumentasjon og ved praktiske øvelser.

For påmelding til kurs, eller spørsmål, kontakt  

Brede Martin Bratli

Brede.Martin.Bratli@ringerike.kommune.no

Ringerike brann- og redningstjeneste

Dronning Åstas gate 12, 3511 Hønefoss

Telefon: 909 90 909