Kretsløpsjordbruk – et helhetlig perspektiv for jordbruk, mat og samfunn

-Kretsløpsjordbruket handler om gode agronomiske prinsipper, om mangfold, jordfruktbarhet og effektiv bruk av gårdens ressurser, sa Jostein Hertwig.

Han pekte på flere viktige tiltak for å ha god jordhelse og trakk fram vekstskifte med flerårig eng, nitrogenfikserende planter, god balanse mellom husdyr og plantekulturer, høy grad av selvforsyning med gjødsel og fòr på egen gård eller i samarbeid med andre gårder og kompostering og resirkulering av plantenæring.

Hertwig var også invovlert i BERAS-prosjektet hvor forskning utvikling og praktisk utprøving var i fokus i området rundt Østersjøen. Hensikten med BERAS-prosjektet var systemtenking med hensyn til jordbruk, mat og samfunn. -Prosjektet i Buskerud med Levende Matjord er svært viktig og kan gi innhold til en ny utvikling. Bonden må ta igjen sin rolle som den som sikrer liv på jorda, fastslo Hertwig til slutt.

Jostein Hartwig

Kretsløpsjordbruk i Modum

Dag Prestrud fra landbrukskontoret i Modum introduserte filmen som ble laget i forbindelse med prosjektet Kretsløpsjordbruk i Modum. – Ole og Maren Wiger fortjener en stor takk for å ha stilt opp i filmen, sa Prestrud. Mange aktører deltok i arbeidsgruppa og Prestrud utrykte at dette var verdifullt. Prestrud kunne også fortelle at de hadde en kulinarisk rundreise i kommunen hvor de blant annet hadde med seg representanter fra storkjøkken.

Dag  Presterud, landbrukskontoret i Modum

Glede ved eget hage- og matavfall

-Matrester og hageavfall kan bli til magisk jord, sa Anita Panman og fortsatte med å oppfordre til at alle gjør litt. Panman viste eksempler med bilder av både kaldkompostering i pallekarmer, bokashi kompostering og neslevann.

Anita Panman, Fylkesmannen i Buskerud

Om skapende mennesker og mold

-Vi må tenke nytt og koble ressursene på andre måter, åpnet Dag Jørud Lønning sitt foredrag med.  Når du skal bygge og skape må du ha blikk både ovenfra og ned på jorda. Matjord er 99% ukjent sa Lønning.  – Jeg håper det en dag vil stå en politiker på Stortinget og sier at det må bli flere bønder. Det har ikke fungert å bli færre og færre bønder og større og størrre bruk, sa Lønning. Vi har aldri trengt nyskaperne så mye som nå. Vi har mista nærmere 40% av matjorda vår på 40 år. Vi driver landbruk som om vi er siste generasjon. Ingenting har mer effekivt drevet folk fra bygdene enn vår misbruk av molda, fastslo Lønning.

Dag Jørnund Lønning

 

Det var også flere som var på podiet under seminaret. Øystein Haugerud, primus motor for prosjektet "Levende Matjord" hos Fylkesmannen snakket om nettopp det. Hellek Berge og Silja Valand snakket om jordkarbon og Ole og Maren Wiger fortalte om hvordan de tenker kretsløpsjordbruk på sin gård.

Ordfører Ståle Versland under åpningen av seminaret

Rektor Knut Erik Hovde roser fylkeskommunen for å ha satset på Buskerud Videregående skole.