Hallingdal og Viken

Knut Arne Gurigaard fra regionrådet i Hallingdal var invitert til å innlede om hva regionrådet tenker når Buskerud blir en del av Viken fra 01.01.2020. Gurigaard kunne fortelle at Hallingdal har en svært stor andel sysselsatte i privatsektor i forhold til offentlig sektor og at Hallingdal ikke har hatt befolkningsnedgang. – En sunn demografi er en forutsetning for utvikling, sa Gurigaard.  Han poengterte også at landbruksnæringa er viktig for Hallingdal. – Jordbruksnæringa i Hallingdal er preget av mangesysleri, det er viktig å koble sammen jordbruksnæringa og reiselivsnæringa og skape felles møteplasser, fastslo Gurigaard.

Regionrådet i Hallingdal jobber også sterkt for at Viken skal opprette et regionkontor i Hallingdal. – Vi skal stå på for å få til dette, sa Gurigaard og oppfordret oss til å bli med å jobbe for dette.

 Knut Arne Gurigaard fra regionrådet

Jordbruksforhandlinger og ny regjering

Med den nylige utvidede Solberg-regjeringen var det naturlig og komme innom regjeringsplattformen og landbruk. Nestleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa innledet om både ny regjering og jordbruksforhandlingene. – Vi har nå starter arbeidet med jordbruksforhandlingene for fullt, og det er viktig for oss hva dere mener vi skal prioritere sa Haug La. I innledningen var Haug Laa innom de fleste produksjonene og det kom mange spørsmål innspill underveis. – Dette tar vi med oss når vi skal behandle saken i styret og utarbeide vårt innspill til Norges Bondelag, sa Haug Laa.

Håkon Haug Laa innledet om jordbruksforhandlingene.

Mange gode innspill fra aktive deltakere på regionmøte.