Helårsaktivitet, men travlest om høsten.

Jokstad Vilt og Tamt AS er en liten kjøttforedlingsbedrift lokalisert i Nedre Sigdal. Bedriften driftes av Ole, Hjørdis og Kjetil Jokstad. Bedriften har aktivitet gjennom hele året, men høsten er den travleste tida. Det er mange skrotter innom Vilt og Tamt i løpet av et år og her skjæres det både elg, hjort, rein, gris og storfe kan de fortelle.

Som oftest skal kundene ha produktene fryseklare i retur, da skjæres skrottene ned til fileter, steiker og deiger som pakkes. På våren står spekematproduksjon i fokus, da stappes det pølser og saltes spekemat.