Her viser Kirsten Aalstveit karding av ull med gamaldags redskap.  Kirsten Aalstveit var med å demonstrerte karding og spinning av ull med håndtein og kaldar.

 

Nils Erik Finset viser klypping av sau.