Viktig å ha kontakt med lokallaga

Som en slags oppkjøring til årsmøte hadde styret i Buskerud Bondelag invitert lokallaga til digitale regionmøter.

- Arenaene for å møtes er veldig begrenset og det er viktig for oss å holde kontakten med lokallaga, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Vi hadde delt fylket i tre; nordre Buskerud, midtre Buskerud og nedre Buskerud og til sammen var det med rundt 40 deltagere på møtene.

Vi har innom mange temaer, det ble blant annet orientert som hva tilbys av digitale kurs framover. Nestleder Steffen Green orienterte om hva som skjer i Landbruksparken AS og arbeidet med etablering av mathall.

Ole Hans Unelsrød og Bernt Gran sitter begge i prosjektgruppa for kornprosjektet og orienterte på hver sine møter om hva som skjer her.

Vi var også innom RMP og forslaget til endring i fordelingsnøkkel, CWD problematikken og framtidig utvalgsstruktur i et framtidig Viken.

-Men det aller viktigste var kanskje å få høre om hva som skjer i lokallag og hva de er opptatt av, avslutter Haug Laa