Mange temaer, fra klima til dyrevelferd.

Det var et nyttig møte med Høyre og fra Buskerud Bondelag møtte fylkesleder Håkon Haug Laa, nestleder Bernt Gran og styremedlem Ola K. Skinnes.  Fra Høyre møtte stortingsrepresentant Sandra Bruflot og Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Buskerud Bondelag innledet, og alvoret i næringa med den dramatiske kostnadsveksten var selvfølgelig tema. Klima og landbrukets klimaplan sto også på agendaen. – Landbruket har inngått en avtale med staten og vi har en klimaplan som skal få landbruket i mål, sa fylkesleder Haug Laa. Jordvern, strømstøtte og utenlandsk arbeidskraft var vi også innom.

Dyrevelferd var også tema, og Buskerud Bondelag trakk fram at vi jobber med dyrevelferdsprogrammer for alle dyr. – Det er svært viktig for næringa på lang sikt at dere jobber med dette for å vise forbrukerne at dyra har det bra, fastslo Bruflot.

Gartnerutdanning og framtidige samferdselsprosjekter

Det var et godt møte med god dialog, og Bruflot og Ringdal trakk også fram saker som de var spesielt opptatt av.  -Både næringa og kommunen er opptatt av å ha en god gartnerutdanning og vi har jobbet for å få dette til i Lier, vi omtaler jo oss også som grønne Lier så landbruket er viktig for oss,  understerket Ringdal.

Samferdselsprosjekter i området var også et tema.

Lier ordfører Gunn Cecile Ringdal snakket varmt om garnterutdanning i Lier

God dialog rundt bordet.