Nyttig møte med god dialog

KrF hadde sitt fylkesstyremøte på Noresund, på styremøte deltar også representanter fra lokallaga.

Buskerud Bondelag fikk presentere hva som er viktig for oss framover, og det ble stilt mange gode spørsmål.  Haug Laa og Green understreket den gode dialogen under møtet og framhevet at forutsigbarhet er svært viktig for næringa. Fylkesleder i KrF Buskerud, Hege Irene Fossum framhevet også viktigheten av god dialog med næringa.

-KrF er et parti som har hatt en viktig rolle for landbruket og vil ha en nøkkelrolle også framover, sa Green.

Green, som er jordbærbonde fra Modum og Haug Laa som er sauebonde fra Ål orienterte om sine produksjoner og forutsetninger for å vise fram kontrastene og mangfoldet i jordbruket i Buskerud.

- Buskerud er et Norge i miniatyr, fastslo Haug Laa og poengterte at det er viktig å ha et aktivt landbruk i hele fylket vårt.