Lars Fredik Stuve fra Norske Felleskjøp åpnet ballet. Stuve gjennomgikk den siste markedsrapporten. – Hvordan skal vi innrette kornproduksjon for å optimalisere bruken av norsk kornvare, spurte Stuve. I sitt innlegg kom Stuve med betraktninger rundt utfordringer knyttet til leveringstopper på kornmottakene. Stuve kom også med signaler om Felleskjøpets anbefalinger i forhold til jordbruksoppgjøret.

 – Spørsmålet vi må ta stilling til er om kraftforblandingene skal tilpasses maks produksjon hos husdyra eller om husdyra skal tilpasses norsk kornråvare, sa Stuve.

 

Nestemann ut var Lars Kjus fra Norsk Landbruksrådgivning Øst, han var innom flere temaer fra risikovurdring til sortsvalg, jordarbeidng og tørking.

Jordarbeiding og jordpakking

-Klarer du å vente lenge nok til jorda blir tørr nok kan du unngå jordpakking, dere som enkeltbønder bestemmer selv hvor mye jordpakking dere vil påføre eiendommen deres, fastslo Kjus og fortsatte med å gå igjennom hva som er viktig i forhold til jordarbeiding og jordpakking.

-Når kjører du?  Er det lagelig når du gjør jordarbeiding? I hvilken grad slipper du ut luft fra dekkene? Hvor mange ganger kjører du?  Hva slags kjøreopplegg har du?

- Det er plantenes ved og vel som gir oss avlinga, fastslo Kjus.

Lønnsomhet med korntørking og kornlagring

- Hvordan skal få vi kornet billigst mulig fra aks til munnen til ku, gris og kylling, spurte Kjus og fortsatte med å spørre deltagerne om når kornet er modent. Kjus var også innom selve treskingen i forhold til hva slags utstyr man trenger, om man skal eie eller leie og hvordan man kan unngå for mye spill. Kjus var også inne på temaet hva en har betalt for å lagre.

Kjus var innom forskjellige løsninger for tørking og lagring av korn og var også innom hvordan vi kan utnytt de gamle rød låvene. Den enkelte må vurdere hva som passer best for egen del.

Når en velger løsning må en se på størrelse på produsenten, tonn, eid eller leid areal, lokalt anleggs mulighet til å ta i mot ønsket kvalitet og kvantum, hva skal produsenten bruke kapitalen på?

''

Kjus avsluttet med lønnsomheten i det å investere i tørkeanlegg med denne plansjen

Rådgiver Eldor Bjerke og leder av planteutvalget Ole Hans Unelsrød følger godt med

 

Ulike tørke og lagersystem

Alf Kristian Movik fra Felleskjøpet Agri innledet om ulike tørke- og lagersystemer og hvilke produkter Felleskjøpet kan tilby. – Vår hovedleverandør er svensk og løsningene er utarbeidet for nordiske forhold. Det kan være et bra alternativ å utnytte den gamle låven når en skal bygge tørkeanlegg, sa Movik. Videre påpekte Movik hvorfor vi bør tørke kornet. – Forkvalitet er viktig for husdyrprodusentene, sa Movik og det må vi som kornprodusenter ta hensyn til framover

Movik gikk også igjennom de ulike tørkemetodene og trakk fram forbedring i arbeidsmiljøet ved å investere i tørkeanlegg,

Alf Kristian Movik

Ole Hans Unelsrød introduserer Alf Kritisna Movik

Investering i tørke og lager – hvordan har jeg løst det?

Wiggo Andersen, leder i Lier Bondelag fortalte om hvordan han bygde sitt tørkeanlegg, Andersen starter med å innlede litt om gården. – Helgerud gård driver med ammeku, korn, Inn på Tunet  og leiekjøring og omsetter for 6 MNOK, fortalte Andersen. – Da vi bygde tørke var det første tørka som ble bygd i Lier på 40 år, tørka ble bygd i 2014. Andersen kunne fortelle at kornarealet er fordelt på 30 skifter.

Forutsetning for å bygge tørke ble tenkt godt igjennom på forhånd. Det er flere årsaker til at vi tok beslutningen om å bygge tørke – økt inntjening, mindre stress for bonden, større trygghet i innhøstingen og større andel matkorn .

– Ikke minst det siste var utslagsgivende, sier Andersen.

I 2014 tok jeg en beslutning om å utvikle korndriften når tørka ble bygd, vi har mer hvete og potensialet for å tjene penger økte. Sammen med naboen kjøpte vi sprøyte, det er ingen grunn til ikke å samarbeide.  

Andersen kunne også fortelle at de driver med vekstskifte og komposterer all tallen.

Wiggo Andersen, lokallagsleder i Lier innleder.

Tørkeanlegget på Helgerud Gård.

 

 

 

 

 

 

 

Ole Hans Unelsrød og innleder Lars Kjus