Haugen fortalte også om vårkampanjen til Norges Bondelag. Vårkampanjen er viktig og skal skape møter mellom folk og bonden. Målgruppa i år er skoler og barnehager. Den røde tråden er pannekaka og vi skal vise fram at ingrediensene er råvarer som den norske bonden produserer.

Dyrevelferd

Dyrevelferd blir også et viktig tema framover sa Haugen.  - Dyra skal ha det godt, av hensyn til dyra og det at dyra har det godt er også bra for bonden og det er viktig for omdømmet vårt i forhold til forbrukerne understreket Haugen.

Klimasmart landbruk

-Klima blir viktig framover og vi skal nå målene uten å true matproduksjon. Utfordringen er EU`s regelverk som er lagt opp til sektortenking som ikke går over i hverandre. EU`s regelverk er ikke tilpasset norsk matproduksjon. Vi må tenke klimasmart landbruk framover; fase ut fossile kilder til transport, bygg og energibruk. Biologiske prosesser og flere tiltak kan redusere utslipp pr. produksjonsenhet men kan ikke bli utslippsfri. Klimarådgivning på gårdsnivå er en viktig brikke i dette. Haugen understreket til slutt at klimatiltak må finansieres.

Frøydis Haugen, 2. nestleder Norges Bondelag og Odd Einaer Hjortnes fra Tine som også var gjest på årsmøtet.