Veksthusproduksjon med agurk og salat

Vi fortsetter å besøke ulike produksjoner, og denne gangen har fylkesleder og organisasjonssjef tatt turen til Hans Kristian Bjørnstad Jensen. Jensen er vekshusbonde og produserer agurk og salat i veksthus i Lier. Strøm var også tema, da dette er en stor kostnad for veksthusbøndene. Jensen mener de tre elementene i forslaget fra næringa til departementet er nødvendig for at strømstøtteordningen skal fungere etter intensjonen.

-Matproduksjonen stopper ikke i det den høstes. Vi må huske på at maten ikke har oppfylt sin hensikt før den ligger i magen, matproduksjon skjer fra jord til bord, fastslår Jensen.

I tillegg til veksthusproduksjon har Jensen også epleproduksjon. Engasjementet i og for næringa er stort, og Jensen er også lokallagsleder i Lier Bondelag. - Vi har et veldig godt produksjonsmiljø i Lier med mange framoverlente bønder og da er det naturlig å være engasjert, sier Jensen.

Agurk i lyshuset

Produserer året rundt

Jensen overtok gartneriet i 2013, og er veksthusbonde på heltid. Agurkproduksjon foregår under vekstlys. Her står det ca. 7500 agurkplanter og produserer 4-5000 agurker hver dag.  For å sikre jevn kvalitet bruker Jensen nyttedyr for å holde skadeinsekter under kontroll. Norge har et veldig strengt regelverk for bruk av kjemiske midler, heldigvis har vi i veksthusnæringen lang erfaring med bruk av nyttedyr som langt på vei fjerner behovet for sprøytemidler. Det er viktig at arbeidet med nye, ennå mer effektive nyttedyr fortsetter fremover.

For å bistå i produksjon er det til enhver tid ansatt rundt 9-10 personer. All produksjon leveres til Gartnerhallen. Jensen overtok driften etter sine foreldre i 2013.

I denne posen ligger nyttedyra som er så viktig for produksjon