Vervestafetten er i gang, og første veksling skjedde i går. Nore og Uvdal overleverte stafettpinnen til Felsberg og Rollag Bondelag. - Vi har vervet 3 nye medlemmer, men har flere i kikkerten sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Kjell Terje Løver. Han overleverte stafettepinnen til leder i Flesberg og Rollag Bondelag, Arne Garaas og ønsket lykke til videre med vervinga.

Kjell Terje Løver overleverer stafettpinnen til Arne Garaas.

- Vi kan også rapportere om 3 nye medlemmer sier lokallagsleder i Hol Bondelag, Svein Nedremyr, Han overleverte stafettpinnen til Vidar Kolbjørnsgard i Ål Bondelag.