Regionreformen vedtatt

Det var bred debatt om Bondelagets tilpasning til regionreformen på Bondetinget. Etter en prosess i organisasjonen det siste halvannet året landet årsmøtet på at lokallaga skal slås sammen i fylkeslag i henhold til de nye fylkene.

Fylkesleder Håkon Haug Laa hadde også ordet i debatten om regionreformen og bondelagets organisering.

- Buskerud Bondelag har hatt en god behandling av saken, vi har hatt flere runder og et godt arbeid er lagt ned. Vi må innstille oss på en ny hverdag og velge en veg som fører framover og Buskerud   Bondelag har konkludert med at vi går for sammenslåing, sa Haug Laa. - Glad for at styret har gitt oss et ekstra år.  Jeg vil også understreke at det er svært viktig at de små produksjonene og de små områdene må også høres i framtida, avsluttet Haug Laa.

Håkon sitter klar til å gå på talerstolen.