Et norsk kjøtt med god samvitigheit.

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

Et norsk kjøtt med god samvitigheit, sier fylkesleder Håkon Haug Laa i dette innlegget. - Norsk kjøttproduksjon sørger for framtidig matvaresikkerheit, bidrar til arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien og landbruk over hele landet, sier Haug Laa.

Det har den siste tida vore stort fokus på at ein bør eta mindre kjøtt, spesielt rødt kjøtt. Det er kjøtt frå storfe og sau. Er det riktig at norsk rødt kjøtt må reduserast for å redda klimaet? Eg meiner nei. Det er brenning av fossilkarbon som er problemet. Eg har lyst å forklare litt kvifor eg meiner folk kan eta norsk rødt kjøtt med god samvittigheit.

Det å produsere proteiner i land-Noreg er ikkje lett. Norge er eit land som består av lite dyrka jord(3%) og det er endå mindre som kan brukast til å dyrke korn og grønsaker(1%). Derfor har det gjennom alle tider vore viktig å bruke utmarka til å produsere mat. Det er drøvtyggarar t.d. sau, geit og storfe som kan nyttegjera seg plantene i utmarka. Frå mai til oktober går storfe, geit og sau  ut og et graset. Frå dyra får me mjølk og kjøtt  som inneheld proteiner og andre næringsstoff som er bra for menneske å eta.

Beiting i utmark bidrar til større biologisk mangfald. Utan beiting vil det bli gjengroing. For intensiv beiting er ikkje bra. Beiting som hindrar gjengroing og samtidig held botnvegetasjon i god vekst gjennom sommaren kan vera med å binde karbon i jorda og gjer eit stort biologisk mangfald.

I tillegg til større biologisk mangfald har opent beitelandskap større refleksjon av solinnstråling (albedo). Dette reduser oppvarminga av jorda. Dette er ikkje tatt med i klimagassregnskapet.

Drøvtyggarane har alltid sleppt ut metan. Metan som kjem ut i atmosfæren vil i løpet av 10 til 15 år vera omdanna til karbondioksid og vatn som plantene tar opp. Gjennom fotosyntesen blir karbondioksid omdanna til sukker som menneske og dyr kan eta. Det at dyra slepp ut metan er tatt med i klimarekneskapet, men det at planter og skogen binder karbonet i er ikkje tatt med. Er det riktig måte å laga klimarekneskap på?

Eit veldig viktig argument for at ein bør forsette med kjøttproduksjon i Norge, er matvaresikkerheit i framtida. Dersom det blir varmare klima på jordkloden vil arealet ein kan dyrke mat på gå ned. Samtidig vil talet på menneske på jorda gå opp. Etterspørselen etter mat vil auke. Derfor er det viktig å oppretthalde produksjon av mat her i landet.

Derfor: Et norsk kjøtt med god samvitigheit. Norsk kjøttproduksjon er med og sørger for framtidig matvaresikkerheit, bidrar til arbeidsplassar i næringsmiddelindustrien og landbruk over heile landet.

Fylkesleiar i Buskerud bondelag

Håkon Haug Laa

Partnerskapet for landbruket i Viken er i gang

Onsdag denne uka møttes det regionale partnerskapet for landbruket i Viken for første gang. – Det regionale partnerskapet er en viktig arena for oss i næringa og det er viktig at dette blir ivaretatt på en god måte også i Viken, sier de Sigurd Enger, Håkon Haug Laa og Svend Arild Uvaag – fylkeslederne i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold.

Stormøte

Stormøte om jordbruksforhandlingene 20.februar kl. 18.30-21.30 på Buskerud vgs., Buskerudveien 134, 3340 Åmot. Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag kommer.

Lunsjmøte i Lier

Det var godt oppmøte av grønt, fukt- og bærprodusenter da Lier Bondelag og Buskerud Bondelag inviterte til lunsjmøte på Lier Asvo. Bjørn Gimming 1.nestleder Norges Bondelag tok turen til Lier. Tema var jordbruksforhandlingene og mange kom med innspill på hva som må prioriteres.

Lunsjmøte i Lier

Buskerud Bondelag og Lier Bondelag inviterer til lunsjmøte tirsdag 11. februar kl. 12.00 – 14.00 på ASVO, Kjellstadveien 11, Lier. Vi inviterer grønt, frukt og bærprodusenter. Bjørn Gimming 1.nestleder og medlem i grøntutvalget i Norges Bondelag kommer.

Kurs fra NLR Østafjells 2020

NLR Østafjells har flere nyttige og praktiske kurs framover, blant annet autorisasjonskurs gnagermidler, autorisasjonskurs plantevernmidler, praktisk HMS-kurs og sikkerhetskurs for varme arbeider. Du kan gå inn på NLR sine hjemmesider for å finne mer informasjon om de enkelte kursene.

Regionmøtene er i gang

Mandag var representanter for lokallaga i øvre Buskerud på plass på Frøysok-stugu på Gol for å diskutere innspill til jordbruksforhandlingene. – Det er veldig viktig for oss å få innspill fra lokallaga, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Studietur til Danmark

Buskerud Bondelag inviterer Bondelagsmedlemmer i Buskerud til studietur i Danmark, 4.-6.-juni 2020. Det blir fokus på korn og proteinvekster og vi besøker bonden Peter Kjær Knudsen på Sonnerupgaard Gods, Skjælland.

Regionmøter

Buskerud Bondelag inviterer til regionmøte i Hallingdal 20. januar og i nedre Buskerud 22.januar. Møtene er åpne for alle medlemmer.

Jordbruksforhandlingene 2020 i gang

Mandag var fylkesstyret, utvalgene og representanter fra lokallaga samlet på Tyrifjord Hotell for å sparke i gang jordbruksforhandlingene 2020. – Vi er svært glad for at Anders Huus tar turen hit for å være med å sette i gang diskusjonene om neste års jordbruksforhandlinger og ikke minst at det er så mange med på møtet, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Startskudd for fjøsbygging på Buskerud landbruksskole

Torsdag 05.12. inviterte rektor ved Buskerud videregående, Knut Erik Hovde, til en markering av oppstart av byggeprosjektet for nytt fjøs på Buskerud landbruksskole.- En gledens dag, sa fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg som foretok den offisielle avdukingen av grunnsteinen.

Dette skjer i Buskerud Bondelag

Tirsdag
03
mars

Styremøte Buskerud Bondelag

Oset, Golsfjellet
Mandag
16
mars

Kornkonferanse

Buskerud vgs.
Onsdag
18
mars

Årsmøte Buskerud Bondelag

Lampeland Hotell

Våre samarbeidspartnere