Melkebruk i Liagardane

Vi startet turen i Liagardane hvor vi besøkt lokallagsleder i Ål Bondelag, Vidar Kolbjørnsgard. Kolbjørnsgard driver med melkeproduksjon. Det opprinnelige fjøset var et båsfjøs fra 1974 som har blitt ombygd og påbygd. Kolbjørnsgard har en melkekvote på 375 tonn (utvidet i 2015) og om lag 50 kalvinger i året, han slår 450 daa med gras. -Jeg driver med aktiv støling, i det aktuelle stølsområdet er vi 7 stykker som driver med støling, sier Kolbjørnsgard og legger til at heimstølen ligger på 850 moh mens langstølen ligger på 1000 moh. På stølen melkes det på bås.

Vidar, generalsekretær Sigrid og fylkesleder Håkon

Kuer på beite hos Vidar

200 geiter som kjeer

Eirin Trintrud, fylkesstyremedlem i Buskerud Bondelag, driver gård med geiter sammen med mannen. Trintrud har sørget for både kaffe og godsaker fra Leveld lefsebakeri når hun forteller om gården. – Vi har 200 geiter som kjeer i januar/februar, da er det travelt forsikrer Eirin. Fjøset er bygd på i flere omganger. Om sommeren er geitene på stølen. Trintrud kan fortelle at hun er lidenskapelig opptatt av fôring og har også jobbet med dette i Felleskjøpet tidligere. De er med på et forskningsprosjekt med hensyn til fôring.

Eirin forteller om drifta

Fra Ål gikk turen videre over fjellet til Hemsedal hvor vi møtte sauebonde Sveinung Halbjørhus. Foreldrene kjøpet gården i 1978, og Halbjørhus har alltid hatt lyst til å bli bonde.  I tillegg til å drive med sau driver de også med utleie.  -Vi har 100 vinterfôra farga spælsau og gården drives økologisk. Spælsauen har gode beite-egenskaper og går ikke ut av beite, men slaktevekta er jo mindre enn på norsk kvit, sier Halbjørhus.

Sveinung Halbjørhus forteller om drifta med sau.

Nytt melkefjøs på Gol

Sist på rundturen sto besøk hos styremedlem i Buskerud Bondelag, Ole Anders Hodnungseth. Hodnungseth har splitter nytt fjøs og en kvote på 650 tonn. Fjøset er et samdriftsfjøs. -Jeg kjøpte gården fra min tante og onkel i 2000, da var det et gammlet båsfjøs her fra 1972 og en kvote på 50 tonn og for å møte framtida ble det bygd nytt fjøs, og samdriftsfjøset er plassert på gården hos oss sier Hodnungseth. Ole Anders og samboer har hovedansvaret og fjøset og de har full framføring av okser og påsett på alle kviger og det er stort fokus på avl.

Ole Anders gir oss info om det splitter nye fjøset og drifta

Fylkesleder som kyndig guide

Fylkesleder Håkon Haug Laa var kyndig guide under hele bussturen og fortalte om gårder vi passerte underveis, orienterte om Leveld som nasjonalt utvalgt kulturlandskap, stølsområdene vi passerte over fjellet og landskapsområdene.