Jordbruksforhandlingene 2021

Det var mange saker på agendaen på møte i partnerskapet, jordbruksforhandlingene 2021 var en dem. Fylkeskommunen sender inn sitt innspill til landbruks- og matdepartementet og vi næringa får komme med våre innspill til fylkeskommunen. – Det er vi veldig glad for sier fylkesleder Håkon Haug og Laa, som forteller at styret i Buskerud Bondelag skal behandle saken på styremøte denne uka.

Landbruksstrategi for Viken

Viken Fylkeskommune har landbruket høyt på agendaen og skal utarbeide en egen landbruksstrategi for Viken. Næringa er invitert til å komme med innspill til dette. – Den anledningen skal vi selvfølgelig benytte sier, Haug Laa.

I bilde ser vi blant annet Janne Buhaug fra administrasjon i Viken fylkeskommune, Torstein Maugesten er også fra adminstrasjon i Viken. Fylkesråden for næring i Viken, Johan Edvard Grimstad var også med på deler av møtet.