Ole Andreas Lilloe-Olsen startet med å informere om planprosesser i kommunen og hvilke påvirkningsmuligheter man har som grunneier. Lilloe-Olsen er seniorrådgiver i Buskerud Bondelag og har politisk erfaring fra planutvalg i kommune og fylke.

Advokat Olav A. Røssaak fra Norges Bondelag informerte om hvilke lover som gjelder for en privat eiendom. Røssaak har i hovedsak arbeidet med fast eiendom siden 2007, og er fagsjef for eiendoms- og forvaltningsrett i Norges Bondelag.

Olav Røssaak

Magnus Dæhlin fra Dæhlin Sand Advokatfirma AS avsluttet med temaet ekspropriasjon og hva en god avtale bør inneholde. Dæhlin arbeider særlig med miljø, naturressurser og eiendom, herunder skjønns- og ekspropriasjonsrett.

Olav Røssaak, Ole Andreas Lilloe-Olsen og Magnus Dæhlin.