Mindre bruk med båsfjøs må også kunne være med videre.

Vi har hørt tidligere i dag at 3500 melkebruk, om lag halvparten av bruka, fortsatt er båsfjøs.  Båsfjøs med mindre besetninger vil ved ombygging til løsdrift være så kapitalkrevende at mange mindre produsenter vil bli borte.

-Jeg er ei ung dame med arbeidslyst som ønsker å drive videre som bonde, og det finnes sikker mange som meg. Vi trenger en politikk som er ved vår side og kan sikre oss en god framtid, fastslo Stangeby. Det bekymrer meg at de yngre heller vi velge en godt betalt jobb framover framfor å satse på en usikker framtid i jordbruket, fortsatte Stangebye.

12 år til løsdriftskravet

Vi har bare 12 år før løsdriftskravet er der, og vi må gi signaler til de som skal ta et valg med hensyn til det som skal skje i 2034. -Derfor ber jeg politikerne å ta vare på norsk landbruk og på de som vil leve på gården og være bonde, jeg er en stolt bonde og det ønsker jeg å fortsette å være avsluttet Stangebye.

 

Roxana forbereder seg.