Klima og klimameldinga på agendaen

Klima og klimameldinga sto på agendaen da Buskerud Bondelag møtte representanter fra Buskerud Arbeiderparti.  Møtet foregikk digitalt og fra Buskerud Arbeiderparti stilte stortingsrepresentant Lise Christoffersen og 3. kandidat på stortingsvalglisten Even Amandus Røed. Fra Buskerud Bondelag stilte fylkesleder Håkon Haug Laa, nestleder Steffen Green og organisasjonssjef Wenche H. Redzepi

-Vi er veldig takknemlige for at dere tar dere tid til å møte oss, det er viktig for oss å kunne diskutere klima og landbrukets klimaplan med dere, innledet fylkesleder Haug Laa.

Fylkesleder Håkon Haug Laa innledet om landbrukets klimaplan og uttrykte bekymring for at regjeringa ikke har stor nok tiltro til at landbruket kan innfri sine klimaforpliktelser gjennom avtalen som er gjort med staten og klimaplanen landbruket har lagt. – Lavere kjøttforbruk og redusert matproduksjon er ikke svaret på klimautfordringene fastslo Haug Laa

Christoffersen og Røed kunne kvitterte med at de har tro på at næringa kan oppfylles sine forpliktelser gjennom klimaplanen. – Bonden trenger også ulike typer virkemidler og støtteordninger for å iverksette gode klimatiltak og dette har vi også som et viktig punkt i programmet vårt, slo Christoffersen fast.

Vi var også innom flere andre temaer som behovet for investeringer, bærekraftig matproduksjon og ny teknologi

Utfordringer for grønt-næringa

Nestleder Steffen Green, som selv er jordbærbonde, tok opp utfordringene med arbeidskraft i grønt-næringa og de innskjerpingene som er gjort i karantenebestemmelsene. – Vi har forståelse for at smittevernet er svært viktig, men håper at vi kan få en praktisering av karantenebestemmelsen slik de ble beskrevet i veilederen fra Mattilsynet i fjor.

Green informerte også om arbeidet som næring har satt i gang med obligatoriske arbeidsgiverkurs for grøntnæringa.

-Det er viktig for Arbeiderpartiet at norske lønns- og arbeidsvilkår og regler om HMS skal gjelde, og vi er ser veldig positivt på de obligatoriske arbeidsgiverkursene i regi av grønt-næringa, avsluttet Christoffersen