Møtet holdes i Kiwanis salen på Fosseholm Herregård mandag 22. februar kl. 19:00. Det blir enkel servering, Møtet er gratis, men pga servering ønsker vi påmelding innenen 18,02. til wenche.redzepi@bondelaget.no / 92 41 41 37 / 32 10 99 50.