Ingrid Terum fra NLR-HMS innledet og hun var innom mange faktorer som påvirker bonden psykiske helse.  Se plansjer fra innlegg her

Solveig Løkensgard Arnegard fra HAVA BHT innledet om positive stressreaksjoner og depresjoner og angst. Se plansjer fra innlegg her.

Knut Olav Omholt fortalte sin selvopplevde historie om det å ikke varsle videre når man oppdager en krise.

Det ble en god dialog under møte og det kom positive og gode innspill.