Engasjert og allsidig dame

Aashild er 53 år har to voksne barn og på Skollerud gård i Vestre Ådal driver hun med produksjon av korn og poteter. Til gården hører det også med noe skog.

Aashild er ei aktiv dame og sitter også i styret i Ringerike kornsilo, og hun har tidligere flere år i skogeierlaget og i styret ved planteskolen på Hokksund (Norgesplanter), satt også i kontrollkomiteen i Viken skog SA i et par år.

-Jeg har jobbet som revisor i 10 år ved siden av gården, men sluttet med revisorjobben da jeg dyrket opp en del jord i 2013/2014, sier Aashild Bang.

Aashild er utdannet agronom, skogutdannet på Sønsterud , og tok agrotekniker på Valle i Regnskap og økonomi. Ved siden av jordbruket har hun et lag på fire mann som rydder og planter i skogen for skogeiere i Ringerike og andre steder i gamle Buskerud. Denne jobben har jeg i Nortømmer AS

 -Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben i styret, og bli kjent med de av dere jeg ikke kjenner fra før, avslutter Aashild Bang