Massiv utbygging fortrenger fjellbonden fra å bruke beiteressursene

Hytteutbygginga har vært voldsom de siste to 10-åra, og utbygginga av fritidsboliger skjer først og fremst langs kysten og ikke minst i randsonen mot snaufjellet. – Her ligger de aller beste beitene våre og dette er selvfølgelig utfordrende for oss, fastslo Haug Laa.

Salget og utbygging av fritidsboliger økte også mye under pandemien. -Et godt eksempel er Geilo, hvor det ligger et belte av hytter mellom bygda og de fantastiske flotte beitene oppunder Hallingskarvet. Det betyr selvfølgelig at beitedyra også havner i hytte-området, sa Haug Laa

Haug Laa tok med forsamlingen på en reise fra 1960 og fram til 2019 som viste utviklingen i antall fritidsboliger i området rundt Hallingskarvet, og det gikk et gisp gjennom forsamlingen da han viste fram utviklingen fra 2010-2019.

-Den massive hytteutbygginga har på mange måter fortrengt fjellbonden fra beiteressursene som er så viktig for dyra. Dere må være med å ta vare på også fjell-landbruket avsluttet Haug Laa.

Håkon Haug Laa viser fram belte med hytter på Geili i sona mellom bygda og snaufjellet.