Trenger mere øko-korn

Ole Hans Unelsrød, tidligere styremedlem i Buskerud Bondelag og representant i Norges Bondelag sitt kornutvalg ledet oss igjennom webinaret 23. mars og startet opp med å gi ordet til Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgivning.

-Det er stort behov for mer økologisk korn. 60% av alt økologisk matmel er importert og den totale omsetningen er på 2000 tonn, 95% av alt økologisk havregryn er importert. Dette forteller oss at det er stort behov for mer norsk økologisk korn, slo Silja Valand. Valand kunne også fortelle at det er behov for mer økologisk forkorn, her dekkes 50% av kornråvavren av norsk økologisk korn.

Inspirasjonsbønder

To av inspirasjonsbøndene fra Landbrukets økoløft var på plass for å fortelle om hvordan de har lyktes. En av inspirasjonsbøndene er Kristoffer Svalastog Skinnes fra Krødsherad. – Vi driver gården Nedre Skinnes som ligger ved Krøderen. Her produserer vi de gamle kornsortene spelt, emmer, svedjerug og bygg som selges gjennom økologisk Spesialkorn. Vi har også frilandsgris og saus som vi slakter på eget gårds-slakteri, kunne Svalastog Skinnes fortelle. De har også butikk og en rekke andre tilleggsnæringer som hytteutleie. – Jeg synes vi har lykkes godt med å drive gården etter regenerative prinsipper, fastslo Svalastog Skinnes.

Anders Eggen fra Trøndelag er også inspirasjonsonde og fortalt om sin produksjon med økokorn som omsettes gjennom Felleskjøpet og produksjon av erter og gras.

Jordhelse og kretsløpsøkonomi

Jordhelse og kretsløpsøkonomi sto også på programmet. Øystein Haugerud og Eirik Kolsrud innledet om viktigheten av god jordhelse mens Anders Næss innledet om temaet kretsløpsøkonomi.