Kort om inntektsutvalget og Buskerud Bondelag sitt innspill

Fylkesstyret, utvalgene og lokallagsledere var samlet på Tyrifjord hotell, hovedsaken var jordbruksforhandlingene for 2023, litt  info om inntektsutvalget var også på agendaen.

Buskerud Bondelag har sendt inn sitt innspill til NOU:2022 14 Inntektsmåling i jordbruket og saken er tidligere lagt ut på nett i sin helhet. Fylkesleder Haug Laa dro oss igjennom hovedpunktene i vårt innspill.

Fylkesleder Håkon Haug Laa ønsket velkommen og orienterte også om Buskerud Bondelag sitt innspill til  NOU 2022:14 Inntektsmåling.

Inngangen til jordbruksforhandlingene 2023

Bondelagets regnemester, seniorrådgiver Anders Huus, loset oss gjennom flere temaer og startet med ståa i norsk jordbruk og kostnadsutviklingen som har vært.

 Huus var videre innom de spesielle utfordringene for melk. Inntektsutvalgets betydning for jordbruksforhandlingene 2023 var også tema. Huus utfordret forsamlingen på hvordan vi skal tette inntektsgapet og selvsagt var også de kommende jordbruksforhandlingene tema.

Huus fikk mange gode spørsmål fra en aktive forsamling. - Det er i alle fall ikke noe tvil om at det også blir spennende jordbruksforhandlinger også i 2023, avsluttet Anders Huus.

En aktiv forsamling som stilte mange spørsmål