PROGRAM ÅPENT ORIENTERINGSMØTE 03.06.2015 KL. 19:30, THON HOTEL HALLINGDAL, ÅL

Ål Bondelag og Buskerud Bondelag inviterer til åpent orienteringsmøte om inngått jordbruksavtale med spesielt fokus på lammeslakttilskuddet.

ÅPENT MØTE THON HOTEL HALLINGDAL,  ÅL

19:30

Velkommen

v/ leder Ål Bondelag, Håkon Haug Laa

19:40

Orientering om inngått jordbruksavtale med spesielt fokus på lammeslakt tilskuddet

v/ leder Buskerud Bondelag,

Egil Christopher Hoen

20:15

Spørsmål / diskusjon

Innlagt kaffepause

 

21:30

Oppsummering

v/ Egil Christopher Hoen og Håkon Haug Laa

21:45

Vel hjem

 

 

 

PROGRAM ÅPENT ORIENTERINGSMØTE TYRIFJORD HOTELL, VIKERSUND 04.06.2015 KL. 19:00

Modum Bondelag og Buskerud Bondelag inviterer til åpent informasjonsmøte om inngått jordbruksavtale med spesielt fokus på lammeslakttilskuddet

19:00

Velkommen

v/ leder Modum Bondelag, Truls Ødegård

19:10

Orientering om inngått jordbruksavtale med spesielt fokus på lammeslakt tilskuddet

v/ leder Buskerud Bondelag,

Egil Christopher Hoen

19:45

Spørsmål / diskusjon

Innlagt kaffepause

 

21:00

Rovdyr – status Buskerud

Spørsmål

v/ leder Buskerud Bondelag,

Egil Christopher Hoen

21:20

Kort avslutning / oppsummering

v/  Truls Ødegård og Egil Christopher Hoen

21:30

Vel hjem