Det var elever fra de tre naturbruksskolene ved Kongsberg vgs. avdeling Saggrenda, Rosthaug vgs. avd. Buskerud og Ål vgs. avd. Fjelllandbruksskolen på Lien som stilte til dyst. Konkurransen var lagt opp med ni oppgaveposter som krevde helt forskjellige ferdigheter og var lagt mellom skiheisen på Kongsberg til Knutehytta under Jonsknuten. Her skulle Naturbruks elevene få prøvd ferdighetene sine i praksis!  

Lagene fikk brynt seg på alt fra viltkunnskap, skyting, traktorkjøring, bedømming av sau til klatring. Det var Rosthaug som stakk av med seieren til slutt. Gratulerer til Rosthaug!

Arrangøren av Skogselskapet i Buskerud og Bondelaget var en av flere organisasjoner som støttet opp om aktivitetsdagen og profileringen av Naturbruk som studieretning. Primus motor for å få til denne dagen var Karl Henrik Bjerke, prosjektleder for Velg Naturbruk (les mer på www.velgnaturbruk.info)

- Dette handler selvfølgelig mye om rekruttering til skolene, men også om å fortelle dere i media og andre at det kanskje ikke står så ille til med næringen som alle skal ha det til, mener prosjektleder Karl Henrik Berke fra Skogselskapet i Buskerud. (laagendalsposten.no).

 

 

Her kan du lese mer om aktivitetsdagen på disse linkene:

Laagendalsposten: http://laagendalsposten.no/nyheter/hvor-mye-veier-egentlig-denne-1.7884538

Rosthaug videregående, hjemmesider: http://www.rosthaug.vgs.no/Modules/Newsarticle.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=22751&Category.ID=2798

Kongsberg videregående, hjemmesider:

 http://www.kongsberg.vgs.no/Modules/Newsarticle.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=22780&Category.ID=1833