Nyheter fra Akershus Bondelag

Akershus Bondelag om jordbrukets krav

Jordbruket overleverte onsdag 26. april næringas samla krav til årets jordbruksoppgjør til staten. Kravet ble overlevert kun få timer etter at Stortinget vedtok ei ny jordbruksmelding som setter retningen for en ny landbrukspolitikk. Jordbrukets krav gir et betydelig løft til mangfoldet av bruk over hele landet.

Omkamp om konsesjonsregelverket for landbrukseiendom

- Forslag til nytt konsesjonsregelverk kan få betydelige konsekvenser for landbruket i Oslo og Akershus, sier fylkesleder Sigurd Enger.

- En politikk ingen vil ha

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget går imot de fleste av regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk. - Dette er viktig for framtida til norsk landbruk og matproduksjon, sier lederen i Akershus Bondelag.

Hvordan drive kurs- og konferansegård?

Nå har du som ønsker å drive kurs- og konferansetilbud på din gård mulighet til å bli med på en kursserie i tre deler. Bakgrunnen for kurset er at markedet i Oslo, Akershus og Østfold etterspør et større tilbud innen kurs, konferanser og møter, særlig innen det landbruksbaserte reiselivet.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere