Nyheter fra Akershus Bondelag

Akershus-bønder i stort opptog i Oslo!

Bønder fra hele landet deltok da landbruket markerte sin misnøye med regjeringens politikk i stort opptog i Oslo tirsdag. Nærmere 300 Akershus-bønder var med på å sette preg på markeringen.

Markeringer av bruddet i jordbruksforhandlingene

Etter at forhandlingene ble brutt sist tirsdag har det vært synlige markeringer mange steder i Akershus. Engasjerte og kreative bønder har tydeliggjort at Norge trenger bonden, og at norsk mat ikke er en selvfølge.

Opptog for norsk landbruk i Oslo sentrum - bli med!

Tirsdag 23. mai lager vi et svært opptog i hovedstaden, for å danne samlet front mot regjeringens landbrukspolitikk. Stortingets vedtak om mangfoldig landbruk må gjøres gjeldende nå! Vis din støtte til norsk landbruk og matproduksjon!

Følger ikke opp Stortingets mål

- Regjeringa viser ingen vilje til å følge opp Stortingets landbrukspolitikk. Bondelaget kunne ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag.

Tilbudet tar hverken landbruket eller Stortinget på alvor

- Det virker som staten ønsker å opprettholde kanaliseringspolitikken gjennom å gjøre det vanskeligere for husdyrproduksjonen på flatbygdene, fortsetter Enger. - Mens vi hadde heller ønsket at styrking av kornøkonomien skulle sikret kanaliseringspolitikken.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere