Målguppa for kurset er gårdbrukere i Østfold, Oslo og Akershus og kurset består av tre deler:

  1. "Et reiselivskonsept det går an å leve av" 29. - 30. mai 2017
  2. Studietur til "Route 26" i Trøndelag 26. - 27. september 2017
  3. Veien videre 16. januar 2018

Invitasjon med program, pris og lenke for påmelding.

NB!! Begrenset antall plasser og påmeldingsfrist er 19. april!

Det er Fylkesmannen i Oslo / Akershus og Østfold som er arrangører.