- Flertallet i næringskomiteen er enig med ei samla landbruksnæring i at vi ikke vil ha regjeringas landbrukspolitikk.

Jeg er glad for at næringa har blitt lytta til i denne prosessen, sier Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag. 

Næringskomiteen på Stortinget la i dag fram sin innstilling til jordbruksmelding, to uker etter at innstillinga ble utsatt av regjeringspartiene. Flertallet i komiteen (AP, SP, SV, KrF og V) går imot de fleste av regjeringas forslag til en ny landbrukspolitikk.

- Næringskomiteen ønsker at hovedmålet for norsk jordbruk skal være økt matproduksjon på norske ressurser, er enige om å redusere inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper, og vil beholde markedsordninger og velferdsordninger. - Dette er helt avgjørende for at vi fortsatt skal kunne ha landbruk i hele landet, og for å sikre forutsigbarhet og rekruttering til næringa, sier Sigurd Enger

Stortinget er enig i at det er forskjell på grønt og svart karbon

- Næringskomiteen ber regjeringa legge fram ei ordning med investeringsfond for klimatiltak, noe vi Akershus Bondelag har jobba for. Et slikt fond har også regjeringa nevnt i sin regjeringsplattform, dermed forventer vi at dette er noe som blir igangsatt så snart som mulig, sier Sigurd Enger.  Næringskomiteen fastslår også at klimagass fra biologiske prosesser ikke skal avgiftslegges. Dette stemmer godt overens med budskapet i leders tale på årsmøtet i Akershus Bondelag der Sigurd Enger la vekt på at det må skilles mellom grønt og svart karbon. Se mer om dette tema her.

Stortingets vilje må følges

Bondelaget har jobbet tett mot næringskomiteen for å få vedtatt en bedre landbrukspolitikk enn det som meldingen fra Dale la opp til.

- Alle markedsordningene består, dette er viktig for å sikre at bonden får avsetting for varene sine til en riktig pris og at forbruker er sikret leveranser til riktig tid.

- Næringskomiteen viser en annen retning for landbrukspolitikken enn det regjeringa har gjort. Det viser at ingen ville ha regjeringas landbrukspolitikk. Stortinget ønsker økt matproduksjon på norske ressurser og at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper skal reduseres. Nå må Stortingets vilje bli fulgt opp i jordbruksforhandlingene, avslutter Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag.  

 


Fylkesleder Sigurd Enger