Nyheter fra Akershus Bondelag

Nominasjoner til bedriftsutviklingsprisen (BU-prisen) i landbruket 2017

Nominasjonen til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket (BU-prisen / tidligere bygdeutviklingsprisen) har startet. Kjenner du til verdige kandidater? Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet som har fremhevet seg på ulike områder innen hvert fylke. De fylkesvise vinnerne går videre til den nasjonale kåringen der premien er på 250.000 kroner.

Akershus Bondelag på Bondetinget - årsmøtet i Norges Bondelag

Utsendingene fra Akershus Bondelag er på plass i Norges Bondelags årsmøte i Sarpsborg. Vi følger dem og sakene de tar opp der.

Stopp dyretragediene - de prioriterte beiteområdene må bli sikre!

Den tragiske situasjonen i beiteområdene mellom Hurdal/Eidsvoll i Akershus og Gran/Lunner i Oppland, med over hundre skadde og ihjelrevne sauer, setter næringsgrunnlaget til sauebøndene i området i fare.

Lokallagsstyresamling 7. juni

Ca 60 personer fra lokallagene møtte opp på Dalheim i Fet da Akershus Bondelag hadde samling for lokallagsstyrene i går. De tilstedeværende fikk blant annet høre Lars Petter Bartnes fortelle om jordbruksforhandlingene.

Overrasket over valgnemndas innstilling

Akershus Bondelag er overrasket over at Brita Skallerud ikke foreslås gjenvalgt. Hun har gjort en aktiv og god jobb som 2. nestleder for landbruket i hele landet.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere