Sentrale tema for kurset var verve- og salgsteknikk, hvordan svare på vanskelige spørsmål, medlemsfordeler, innmelding. Men det viktigste i vervearbeidet er at man er seg selv og bruker de argumentene man selv tror på, og at man har et godt og aktivt lokallag slik at man har noe å verve medlemmene til, samtidig som at medlemmene ønsker å forbli i lokallaget. Medlemsundersøkelsene våre viser at det er lokallaget og sammholdet der som er viktigst for flesteparten av våre medlemmer.

Kursholder var Are Hauge Braaten fra kontoret i Rogaland Bondelag, supplert av Geir Oluf Hareland, leder i Verveutvalget

Dagen etter kurset vervet kursdeltakerne seks nye medlemmer til Bondelaget.