Valgnemnda har nå ferdigstilt sitt abeid, og kommer med sine forslag til kandidater til de aktuelle vervene. Valgnemnda har i denne perioden bestått av Jone Fosse (leder), Ivar Tore Hetland (nestleder), Ester Frøyland Pollestad, Gunnar Bø, Liv Haukås, Tor Gaute Eikeland, Torleif Stople og Hallvard Bø. 

 

Styret i Rogaland Bondelag har i 2020 bestått av: 

Fylkesleder: Marit Epletveit, Gjesdal Bondelag - på valg

Nestleder:  Ole Martin Eikeland, Suldal Bondelag - på valg

Styremedlemmer: 

Jakob J. Eskeland, Vats Bondelag - på valg

Ole Martin Eikeland, Suldal Bondelag - på valg

Bente Gro M. Slettebø, Bjerkreim Bondelag - ikke på valg

May Britt Lode, Nærbø Bondelag - ikke på valg

Varamedlemmer: 

  1. Jon Tore Refve, Bore Bondelag - på valg
  2. Gunleif Haukelid, Forsand Bondelag - på valg
  3. Erik Øvrebø, Bokn Bondelag - på valg

 

Valgnemnda i Rogaland Bondelag har følgende innstilling: 

Valg av leder for ett år: 

Marit Epletveit (gjenvalg)               Gjesdal Bondelag

 

Valg av nestleder for ett år: 

Jakob J. Eskeland (ny)                   Vats Bondelag

 

 Valg av to styremedlemmer for to år: 

Jakob J. Eskeland (gjenvalg)          Vats Bondelag

Geirmund Helgøy (ny)                     Hjelmeland Bondelag

 

Valg av tre varamedlemmer til styret for ett år: 

1. vara                   Jon tore Refve (gjenvalg)          Bore bondelag

2. vara                   Erik Øvrebø (ny)                        Bokn Bondelag

3. vara                   Øyvind Hebnes (ny)                   Suldal Bondelag

 

Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag for 2021 og 2022:

1. Jakob J. Eskeland (gjenvalg)          Vats Bondelag

2. Geirmund Helgøy (ny)                     Hjelmeland Bondelag

3. Sven Martin Håland (ny)                  Sandnes Bondelag

4. Jon Tore Refve (gjenvalg)                Bore Bondelag

5. Bente Gro M. Slettebø (gjenvalg)    Bjerkreim Bondelag

 

Varautsendinger til årsmøte i Norges Bondelag for 2021: 

1. Lars Henry Dagsland (gjenvalg)   Skjold Bondelag

2. Gunnar Bø (ny)                             Hjelmeland Bondelag

3. Guttorm Gudmestad (gjenvalg)    Rennesøy Bondelag

4. Tarald Magne Oma (ny)                Time Bondelag

5. Serine Henriksen (gjenvalg)          Bjerkreim Bondelag

6. Reinert Idsø                                   Strand Bondelag

7. Marianne Bådsvik (ny)                   Bjoa Bondelag

8. Ivar J. Ognøy (gjenvalg)                 Bokn Bondelag

9. Kjell Thomas Kirketeig (gjenvalg)   Ølen Bondelag

10. Oddbjørn Øverland (gjenvalg)      Sandeid Bondelag

11. Irene Holta Tjøstheim (gjenvalg)   Organisasjonssjef

 

Ordstyrer til årsmøte 2022: 

Ordstyrer: Jostein Eiane (gjenvalg)             Rennesøy Bondelag

Varaordstyrer: Ragnhild Stokka Dyngeland (gjenvalg)    Time Bondelag

 

Valg av medlemmer til valgnemnda for 2022 og 2023:

Fra Jæren:                    Laurits Stokkeland (ny)                   Søre Hå Bondelag

Vara:                     Tone Steinsland (ny)                       Time Bondelag

Fra Dalane:                   Kjell Andreas Heskestad (ny)          Lund Bondelag

Vara:                      Arne Edland (gjenvalg)                   Bjerkreim Bondelag

Fra Ryfylke:                   Halvard Bøe (ny)                             Fogn Bondelag

Vara:                      Torbjørn Bø (ny)                              Rennesøy Bondelag

Fra Nord-Rogaland:       Bård Oliver Gjellestad (ny)              Ølen Bondelag

Vara:                      Kjell Thomas Kirketeig (gjenvalg)    Ølen bondelag

 

Valg av leder og nestleder i valgnemnda for ett år: 

Leder: Ivar Tore Hetland, Helleland Bondelag

Nestleder: Ester Pollestad, Nærbø Bondelag