Valgnemnda har kommet med sin innstilling til valg i Rogaland Bondelag 2018

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Til styret, valgt for 2 år, blir Bente Gro Milwertz Slettebø, Bjerkreim Bondelag og Kjell Andreas Heskestad, Lund Bondelag innstilt til valg.

Videre innstiller valgnemnda 3 varamedlemmar til styret for 1 år:
1. vara Jon Tore Refve, Bore Bondelag
2. vara Ingvild Luteberget Næsheim, Vats Bondelag
3. vara Gunleif Haukelid, Forsand Bondelag

Valgnemnda i Rogaland Bondelag gav en enstemmig innstilling på gjenvalg av Marit Epletveit fra Gjesdal som leder i ett år til. Videre er Jan Idar Haugen fra Skjold Bondelag innstilt som nestleder.

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere