Fra programmet kan en nevne Ove Bernt Trellevik fra Høyre, Christian Anton Smedshaug fra AgriAnalyse og Sveinung Svebestad fra Nortura som gav sine visjoner om hvordan Rogalandslandbruket vil utvikle seg mot 2020. Temaet dyrevelferd ble innledet av Knut Bøe, professor ved UMB som gav sin forskningsrettede tilnærming til tema. Ole Fjetland fra Mattilsynet presenterte Mattilsynets interesser og Gorm Samson, tidligere veterinær ved pelsdyralslaget viste til misvisende bruk av tall og fremvisning av pelsdyrnæringa i media. Henrik Syse avrundet det hele med å sette det hele i perspektiv på en filosofisk måte. Dag 2 tok for seg innovasjon i landbruket. Ola Bekken fra Felleskjøpet tok for seg fôrutvikling og viste til en stor utvikling og endring i fôring. Erik Selmer- Olsen, konserndirektør i Tine fortalte om produktutvikling og viktige forutsetninger for å utvikle produkt som treffer forbrukeren. Magnor Aske fra Bama viste til deres produkter og et potensiale for større produksjon i næringa. Ingvald Løyning fra Kverneland fortalte om et verdensomspennende konsern med stor suksess. Avslutningsvis fortalte Tore Lærdal om Leardals utvikling og deres måter å tenke på i deres produkstutvikling.

 

På bilde: Olav Røysland, møteleder og leder av Samarbeidsrådet (med produkt utviklet av Leardal), Geir S Toskedal fra KrF og Magnor Aske, daglig leder i Bama Rogaland.