Samvirke fremmet bøndenes interesse ovenfor oppkjøperne, dette var noe av bakgrunnen for at bøndene organiserte seg i samvirkelignende former for å få best mulig pris for sine produker innledet Per Ingvar Olsen fra Senter for samvirkeforskning på Handelshøyskolen BI. Senere fortalte Arnstein Røyneberg hvorfor han leverer til samvirke og fikk god tempratur i salen da han yttret ønske om å øke betalingen for råvarer i kjerneområdene der konkuransen var størst for å beholde volum. D Konkurrentene byr opp prisene og ser ut til å være mer kostnadseffektive, dermed blir konkurrentene målestokken for samvirke og ikke motsatt slik det burde være. EMV-foretningsmodellen skaper hodebry for samvirke, salg og markedsføring koster fortalte Per Ingvar Olsen fra Senter for samvirkeforskning på Handelshøyskolen BI. De fremmøtte fikk yttret sine synspunkt og fikk svar på diverse spørmål.

 Arrangører: Bondelagene i Dalane, Tine, Nortura +++++++?

 

                                     

Arnstein Røyneberg

 

 

 

 

 

/Sigbjørn Andreas Hofsmo, Infoutvalget i Rogaland Bondelag