Samvirke fenger i Dalane

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Bygda sør i Rogaland var møtestedet da det ble invitert til stormøte om samvirke i anledning samvirke året 2012. Kanskje ikke så rart siden de lokale samvirkeforetakene står sterk i lokalsamfunnet. Dalane Innkjøpslag og den lokale Coop marked butikken er blant de viktigste møtestedene for lokalbefolkningen.

Samvirke fremmet bøndenes interesse ovenfor oppkjøperne, dette var noe av bakgrunnen for at bøndene organiserte seg i samvirkelignende former for å få best mulig pris for sine produker innledet Per Ingvar Olsen fra Senter for samvirkeforskning på Handelshøyskolen BI. Senere fortalte Arnstein Røyneberg hvorfor han leverer til samvirke og fikk god tempratur i salen da han yttret ønske om å øke betalingen for råvarer i kjerneområdene der konkuransen var størst for å beholde volum. D Konkurrentene byr opp prisene og ser ut til å være mer kostnadseffektive, dermed blir konkurrentene målestokken for samvirke og ikke motsatt slik det burde være. EMV-foretningsmodellen skaper hodebry for samvirke, salg og markedsføring koster fortalte Per Ingvar Olsen fra Senter for samvirkeforskning på Handelshøyskolen BI. De fremmøtte fikk yttret sine synspunkt og fikk svar på diverse spørmål.

 Arrangører: Bondelagene i Dalane, Tine, Nortura +++++++?

 

                                     

Arnstein Røyneberg

 

 

 

 

 

/Sigbjørn Andreas Hofsmo, Infoutvalget i Rogaland Bondelag

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere